Česká oftalmologická společnost
Česká vitreoretinální společnost

Oční klinika LF UP v Olomouci

 

17. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN

2. dubna 2016 v Olomouci

 

Místo konání:

Velká posluchárna Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 6, Olomouc. K Právnické fakultě UP jede z vlakového nádraží tramvaj: 2, 3, 4, 6 (2. zastávka a potom cca 4 minuty pěšky) a tramvaj: 1, 5, 7 (2. zastávka přímo u Právnické fakulty UP).

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání lékařů (bodový zisk: 7 kreditů)

 

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc.,FEBO

 

Informace, přihlášky k účasti, odborný program jsou dostupné na tomto webu (včetně možnosti přihlásit se přímo přes internet – v tomto případě doklad o úhradě předložte u registrace).

 

Účastnický poplatek (vč. 21% DPH):

1200 Kč platba do 28. 2. 2016
1400 Kč platba po 28. 2. 2016

 

Registrační poplatky jsou včetně 21% DPH a prosíme zaslat je na účet Univerzity Palackého:
Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc, číslo účtu: 19-1096330227/0100,
variabilní symbol 99902122
Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ0901000000191096330227,
SWIFT kód banky: KOMBCZPPxxx
Název účtu: Univerzita Palackého v Olomouci

Účastnický poplatek zahrnuje náklady za pronájem přednáškového sálu, vydání vizitek a abstrakt. První autor přednášky zařazené do odborného programu je od platby kongresového poplatku osvobozen.

 

Kontaktní osoba pro registraci a ubytování na kolejích:
Jitka Hýbnerová
Konferenční servis UP, Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc, Telefon: 585 631 125, E-mail: jitka.hybnerova(at)upol.cz

 

Ubytování:

Ubytování si hradí každý účastník sám a je rezervováno v termínu 1. - 2. 4. 2016 (1 noc) v hotelu Flora (www.hotelflora.cz, tel.: 585 422 200), v Hotelu Clarion (www.clarioncongresshotelolomouc.com) a na VŠ kolejích v jedno- a dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.
V hotelech si účastníci ubytování objednávají sami, při objednávání je nutno vždy uvést, že se jedná o účastníka konference Vejdovského olomoucký vědecký den / VEJDOVDEN, (jinak může hotel sdělit, že je obsazen). Rezervace za zvýhodněnou cenu je pro účastníky konference maximálně do 28. 2. 2016, poté hotely nevyčerpané kapacity ruší.
Zájem o ubytování na kolejích prosím vyznačte rovnou v přihlášce. V případě objednaného a nevyužitého ubytování si hotel účtuje 100% z ceny ubytování.

 

Ceny ubytování vč. snídaně:

Hotel Flora:
Dvoulůžkový pokoj Standard / 1.300,-/noc
Jednolůžkový pokoj Standard / 800,-/noc
Jednolůžkový pokoj Economy /750,-/noc
Dvoulůžkový pokoj Economy / 1.100,-/noc
Dvoulůžkový pokoj Lux / 1.500,-/noc
Jednolůžkový pokoj Lux / 1.100,-/noc

Hotel Clarion:
Dvoulůžkový pokoj / 1.900,-/noc
Jednolůžkový pokoj / 1.700,-/noc

Účastníkům přihlášeným po termínu 28. 2. 2015 nebude možné rezervaci ubytování zaručit.

 

Jednací jazyk:

čeština, slovenština
Každý účastník obdrží abstrakt přednesených sdělení.

 

Registrace:

(v místě konání sympozia – Právnická fakulta)
pátek 1.4. 2016: 16.00–18.00 hod.
sobota 2.4. 2016: 7.00–12.00 hod.